นโยบายการขอเงินคืนของ OGF Academy

หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ contact@ourgreen.co.th ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินคอร์สออนไลน์ หากเลย 7 วันแล้ว ทาง OGF Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • คอร์สเรียนมีข้อผิดพลาดและ/หรือเสียหาย
  • ผู้สอนแสดงรายละเอียดคอร์สไม่ตรงกับเนื้อหาที่มีอยู่จริง
  • คอร์สเรียนมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้สอนระบุไว้

หมายเหตุ:

  • เพื่อความปลอดภัย สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกด้วยอีเมล ทางเราขอสงวนสิทธิการขอเงินคืนให้แก่ผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตน แล้วเท่านั้น
  • ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบ ใน 2 – 7 วันทำการ (โดยประมาณ)
  • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าคอร์สเรียนไม่ได้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน