About Academy

Learn. Apply. Grow.

ยินดีต้อนรับสู่
OGF Academy

OGF Academy แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Marketing Technology สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการตลาด การขาย การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านการเรียนในรูปแบบออนไลน์หลักสูตรที่ทันสมัย ที่จะทำให้คุณพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือมืออาชีพที่ต้องการเติบโตในอาชีพและธุรกิจ

LET US IMPROVE YOUR SKILL

คุณกำลังต้องการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลอยู่หรือไม่ คุณเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และต้องการที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำงาน OGF Academy ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พร้อมก้าวไปกับคุณ ด้วยการนำเสนอคอร์สการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ