9 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จกับ MarTech

แทบจะพูดได้ว่าการทำการตลาดในยุคปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ การทำการตลาดและเทคโนโลยีไม่อาจแยกออกจากกันได้ นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิด MarTech is Marketing

และในคลิปวิโอนี้ จะพูดถึง 9 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จกับ MarTech ประกอบด้วย

1. The Marketing and Demand Generation Strategy
2. Organizational Readiness
3. What marketing tech do you have? How are you using it?
4. Map the Gaps and Align with Objectives
5. Data Management
6. Artificial Intelligence Machine Learning, Predictive Analytics
7. Strategic Technology Infrastructure & Integrations
8. Marketing Performance Management
9. Utilization, Management and Administration

Continue reading

WEBINAR : MarTech Marketing Technology Planning Guide

Martech Webinar สัมมนาออนไลน์ ในยุค Social Distancing เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะมาถึง

แทบจะพูดได้ว่าการทำการตลาดในยุคปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ การทำการตลาดและเทคโนโลยีไม่อาจแยกออกจากกันได้ นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิด MarTech is Marketing

Continue reading