WEBINAR : New Marketing Plan MarTech Plan

โลกธุรกิจเกิดการเปลี่ยนเเปลงปรับตัวอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เเล้วการทำการตลาดของคุณในปัจจุบันเพียงพอเเล้วหรือยัง? พบกับการวางเเผนทางการตลาดสมัยใหม่ที่จะเปิดประสบการณ์ลูกค้าของคุณ ด้วย New Marketing Plan

Continue reading

แนวทางการบริหารจัดการการตลาด ในภาวะวิกฤติ COVID-19

ช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ธุรกิจจะมีแนวทางในการบริหารจัดการตลาดอย่างไร? ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ มาหาคำตอบและแนวทางในการบริหารกันได้ในคลิปวิดีโอนี้

Continue reading

WEBINAR : Marketing Plan 2021

วางแผนการตลาดของคุณให้เหนือกว่าด้วย

+ MarTech
+ Automation
+ Personalization
+ Data Virtualization

หากคุณกำลังมอง Marketing Plan ประจำปี 2021 นี้ Ourgreenfish สามารถช่วยคุณได้ เพียงคุณรับชม Webinar นี้ ตอบโจทย์การทำแผนธุรกิจคุณในปีนี้แน่นอน
How to create a marketing plan
New marketing plan (Case study)
CAC/ LTV/CLTV

หากท่านใดสนใจบริการ สามารถไปได้ที่ https://ourgreenfish.com/marketing-plan-2021/

Continue reading